Doanh nghiệp chuyên về thực phẩm chức năng tổng hợp

Là thương hiệu thực phẩm chức năng của Daesang Life Science, "Daesang Wellife" là một thương hiệu sức khỏe hàng đầu tại Hàn Quốc,
thương hiệu này đang tiếp tục phát triển thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe toàn diện
có giá trị gia tăng cao như thực phẩm chức năng và các dịch vụ liên quan đến sức khỏe.

Learn More

Video quảng bá về Daesang